FDO

Wystawa pt. Fragmenty Pamięci

Jest to dwuczęściowe dzieło FestivALTowej artystki Asyi Gefter. Część pierwsza to filmowa podróż po żydowskich kresach dawnej Polski wschodniej śladami przedwojennej poetki i pisarki Debory Vogel. Druga część to otwarte dla publiczności studio, w którym Gefter odtwarza historię swojej rodziny. Buduje ją z fragmentów zrujnowanych budowli, skrawków znalezionego papieru i zniszczonych przedmiotów pamiętających przedwojenny świat. Zdaniem artystki historie, które nie zostały przepracowane są jak choroba tocząca ludzkie ciało.
W przestrzeni dawnej synagogi Towarzystwa Bożniczego Szir przy ul. Izaaka 5/1 mieści się obecnie Biuro Fundacji Dialogu Obywatelskiego można wziąć udział w akcie artystycznej autoterapii.